Избор на формата и материала на покрива

Формата на покрива (ъгъл, а понякога дори цвят) трябва да отговаря на изискванията на местния устройствен план. У нас най-популярни са скатните покриви. Те са неразделна част от фасадата на сградата, поради което оказват голямо влияние върху външния й вид. Желателно е покривът да има по-малко сложни форми, което ще създаде по-малко проблеми по време на работа и експлоатация.

По-рядко се използват плоски покриви. В известен смисъл те се свързват с кубичните къщи, които доминираха в строителната индустрия през 70-те години на миналия век. Допълнително предимство на такъв покрив е, че върху равна повърхност може да се подреди зелен ъгъл или тераса. Ако ви харесва тази опция, тогава е важно да помислите за ефективна дренажна система и не забравяйте да отстранявате снега редовно по време на работа.
Наклон на покрива
Важна роля при избора на покрива играе наклонът на покрива. За определени видове материали се препоръчват различни ъгли, но общото правило е: колкото по-малък е стръмният ъгъл, толкова по-плътен трябва да бъде покривният материал. От своя страна формата на покрива е важна поради необходимостта от регулиране на покритието му. В допълнение към този параметър, формата на покрива влияе върху количеството необходимия покривен материал и покривните работи.