Какъв е най-добрият наклон на покрива?

При проектирането на къщи важен въпрос е наклонът на покрива. Изборът на покривен материал, както и възможността за инсталиране на капандури, до голяма степен зависи от това. Формата на покрива също влияе върху естетиката на сградата, но преди всичко е важна за отвеждането на дъждовните води и снега.

Стандартен наклон на покрива
Частните къщи, като правило, имат наклон на покрива, който пада в диапазона от 30 до 45 градуса. Въпреки че има покриви с ъгъл на наклон от 64 градуса. Но това не се препоръчва. Също така не се препоръчва за нашия климат да се изграждат покриви с нулев капак.

Покривите са силно наклонени
В нашия климат не е необходимо да се строят къщи с големи наклони на покрива. Дори не е желателно. Тук има проблеми поради закрепването на покрива. За да предотвратите повреда на покрива, трябва да монтирате и керемидите правилно. Това е особено важно за подветрената страна на покрива. Освен това някои покривни елементи са много уязвими на унищожаване. Допълнителните разходи за монтаж могат да се увеличат по време на строителството. Много е важно незабавно да изберете покривния материал. Скатните покриви са най-добре покрити със сламен покрив под ъгъл от 45 до 64 градуса.

Средно наклонени покриви
Това е най-добрият избор за нашата климатична зона. Такива покривни конструкции бързо отделят вода. Това условие е за покриви от 30 до 45 градуса. По същия начин снегът през зимата не лежи дебел върху покрив с такъв наклон. В този случай също е възможно да се спестят пари за монтаж на покривни компоненти.

Минимален наклон на покрива
Името “плосък покрив” не се отнася за покриви с нулев капак. Само в изключителни случаи се допуска, когато определена част от покривната повърхност не е поставена под ъгъл. Такива покриви трябва да бъдат защитени с няколко сантиметра хидроизолационен материал.

Как да изчислим ъгъла на покрива?
Наклонът на покрива се фиксира, когато се монтира върху фронтон хоризонтална секция с дължина 1 метър и се измерва разстоянието от двата края до наклона. Разликата в резултатите означава, че покривът е повдигнат на дължина от 1 метър. Знаейки височината на покрива, можете да определите степента на наклон, като използвате следните данни:

наклон на покрива от 25 см е 14 градуса;
30 см – 17 градуса;
36 см – 20 градуса;
40 см – 22 градуса;
45 см – 24 градуса;
49 см – 26 градуса.
59 см – 28 градуса;
58 см – 30 градуса;
62 см – 32 градуса;
67 см – 34 градуса;
73 см – 36 градуса.
75 см – 37 градуса;
78 см – 38 градуса;
84 см – 40 градуса;
90 см – 42 градуса.
100 см – 45 градуса;
104 см – 46 градуса;
111 см – 48 градуса;
119 см – 50 градуса;
133 см – 53 градуса;
143 см – 55 градуса;
173 см – 60 градуса.