Конструктивни характеристики на двускатен покрив

Покривът, който има два наклона, е един от най-често срещаните варианти за покриване на къщи. Двускатният покрив, чийто дизайн е „стандартен“ по отношение на устройството, не се различава по никаква сложност. Скоростта на изграждането му изостава само от устройството на навесния покрив. Всички тези точки обясняват особената популярност на този тип покритие за къщи. В тази статия ще разгледаме въпроса за двускатен покрив, характеристиките на неговата система за ферми и технологията на монтажните работи.

Ако говорим за дизайна на такъв покрив, тогава той не се различава много от дизайна на други скатни покриви. Има същите покривни елементи, има същите слоеве покривна торта под формата на изолация, пароизолация и хидроизолация. Покрива се с традиционни довършителни материали – метални плочки, шисти и др. При монтажа на покрива се обръща голямо внимание на покривните възли – устройството на билото, възлите за преминаване на коминни тръби и вентилационни шахти през покрива и др. Как ще бъдат направени възлите зависи от характеристиките на конкретен дизайн.

Описание на дизайна
По своя външен вид и дизайн двускатният покрив може да бъде както с плоски, така и с начупени наклони. Първите са доста познати на вид и са лесни за монтаж и поддръжка. Вече не можете да наричате наклонен покрив “стандартен”, тъй като формата на неговите склонове се отличава със своята оригиналност и сложност.

Във всеки случай в такъв покрив два склона са разположени един спрямо друг под ъгъл или наклон. Понякога този тип покрив се нарича фронтон. Като цяло дизайнът е триъгълник, затворен отгоре с било. Тази проста и удобна опция е популярна повече от един век, особено в частното строителство.

Най-икономичният по отношение на разхода на материали е двускатен покрив с ъгъл на наклон 35-40 градуса. Благодарение на него се осигурява равномерно разпределение на товарите, но не позволява да се направи допълнително жилищно пространство на тавана. Тази ситуация може да бъде коригирана чрез оборудване на счупена покривна конструкция, когато горната част е лека, а долната има остър наклон.

Най-стандартен е първият тип покрив, който се основава на равнобедрен триъгълник. Вторият се използва, когато искат да използват таванското пространство под тавана. В този случай по-голямото таванско пространство дава възможност за реализиране на такова желание. В третия случай местоположението на билото в покривната конструкция не е в центъра, но има известно изместване. Покривът от този тип е оригинален и необичаен на външен вид, но намалява използваемата площ на тавана.