Мансардна покривна конструкция

Мансарден покрив е изгоден начин за икономично разширяване на използваемото пространство във вашия дом, а броят на метри от това допълнително жилищно пространство зависи от неговия вид и форма. Геометрията на мансардната покривна конструкция може да бъде симетрична и асиметрична, начупена, триъгълна, разположена върху цялата площ на сградата или заемаща само част от нея. Размерът на използваемата площ е по-голям, ако изборът падна върху наклонен покрив: площта на мъртвите зони е намалена, докато правият покрив значително ограничава ползотворното използване на допълнителни измервателни уреди. Най-често използваният дизайн е мансарден покрив, който се основава на горните и долните триъгълни фигури. Горните триъгълници могат да бъдат конструирани както на висящи, така и на пластови модели, но долните могат да бъдат конструирани само в пластове. Основата на горните склонове е равнобедрен триъгълник, а долните са базирани на два правоъгълни триъгълника.

Мансардна покривна конструкция с опора на основата на греди в Mauerlat и висящи и подови греди. Също така е важно да знаете за изграждането на покрив със собствените си ръце, включително покриви от одулин.

Изграждането на такъв покрив започва с монтажа на два правоъгълни триъгълника, подсилени с контракции, по протежение на носещите стени. Дългите крака на триъгълник служат като стелажи за стените на тавана. Според схемата за окачване гредите са направени от правоъгълни триъгълници. Гредата на тавана на тавана е основата на равнобедрен коронален триъгълник, състоящ се от висящи греди. Тази основа или пуф се окачват на главата, за да се предотврати отклонението му.

Мансарден покрив с наслоени и висящи греди и отстраняване на основата на гредите от стената. Ако извадите хипотенузата на триъгълника извън стените, можете да увеличите надвеса на корниза. В този случай кракът на гредата се опира не върху Mauerlat, а върху гредата на пода, а гредите трябва да бъдат подсилени с крак или подпора. За да се разтовари конструкцията на фермата на мансардния покрив, е необходимо да се укрепят гредите на долния слой със стойка, чийто горен край ще опре в пресечната точка на гредовия крак и подпората, а долният край директно над носеща стена в гредата на пода.

Мансардните покривни конструкции се различават една от друга поради натоварванията, на които са подложени както отгоре, така и отдолу, тъй като топлият въздух се издига и се утаява под формата на кондензатна влага върху покрива отвътре. Ето защо при изграждането на таванско помещение е задължително да се спазват правилата за поддържане на топлоизолация, пароизолация и хидроизолация.