Ремонт на покрива на жилищна сграда – къде да отида и какво да правя?

Почти всички жители на горните етажи на жилищни сгради периодично се сблъскват с такъв неприятен проблем като необходимостта от ремонт на покрива. Повечето от тях обаче не знаят какво да правят и как най-добре да действат в случай на влошаване на работата на покрива и къде да се обърнат за помощ, така че покривът на жилищна сграда да бъде ремонтиран възможно най-бързо.
Ремонтът на покрива включва обновяване или ремонт на горната част на сградите, която служи за защитата им от агресивни въздействия на околната среда. Нека си спомним от какви елементи се състои покривът, за да разберем какво точно може да бъде поправено в случай на неизправност.