Снегоудържатели за гофрирани покриви и характеристики на тяхното използване

През зимата скатните покриви могат да представляват скрита опасност за минувачите. Опасността се дължи на факта, че често по склоновете се натрупва голямо количество сняг, който може да се откачи от него по всяко време. И съответно, за да се избегнат инциденти, се препоръчва да се монтират специални снегозадържатели.

Снегозащитни покриви: каква е целта на тяхното използване?
Особено такива конструкции могат да се изискват при изграждане на покриви от велпапе, тъй като такъв покрив има гладка повърхност и висок топлинен капацитет. И съответно в слънчев зимен ден такъв покрив ще се нагрее много бързо, в резултат на което долните слоеве сняг ще се стопят, което от своя страна води до намаляване на адхезията на снега към покривния материал. Този процес може да доведе до внезапно спускане от покрива на голямо количество снежни маси. Ако инсталирате специални снегозадържатели на покрива, можете да избегнете подобни проблеми. Ако не ги инсталирате, това може да доведе до следните проблеми:

Деформация на покрива. В някои случаи може да възникне разрушаване на покривната фермова система, което възниква поради изкривяване, в резултат на неравномерно налягане на сняг върху покрива;
Разрушаването на покрива по склоновете на покрива;
Повреда на различни съоръжения и оборудване, които ще бъдат в момента на напускане на снежните маси от покрива;
Разрушаване на дренажни системи.
Каква е целта на подобни структури?
Както бе споменато по-горе, такива продукти осигуряват висока степен на безопасност на покривната конструкция. Ако за вас е много скъпо да инсталирате голям брой снегозадържатели на покрива, тогава осигурете монтажа им поне по периметъра на цялата конструкция или на места, където се намира входът на сградата и прозорците.

Ползи от използването
Благодарение на монтажа на тези елементи е възможно да се предотвратят механични повреди на покрива, както и образуването на лед върху покривната повърхност. Тези устройства могат да се различават един от друг по отношение на конструктивните характеристики и метода на инсталиране. Всеки от дизайните има своите предимства и недостатъци. Изборът на конкретен дизайн зависи изцяло от характеристиките на покрива и дебелината на снежната покривка, която често се натрупва върху повърхността на покрива.