Характеристики на конструкцията на четирискатен покрив

Основната разлика на този дизайн е, че той няма фронтони, а на тяхно място има два допълнителни склона. Един от най-често срещаните варианти е тазобедрен четирискатен покрив, който има два триъгълни елемента, разположени в краищата вместо фронтони. Такова решение се оказва по-изгодно по отношение на спестяването на строителни материали, но сложността на създаването на такъв покрив е по-висока.

Това изисква внимателно изчисляване на относителната позиция на елементите, създаване на сложни греди и осигуряване на много висока точност на монтиране на много елементи. Понякога може да се наложи да се вземат нетрадиционни решения, защото не са налични подходящи строителни материали.

Дизайн на покрива

Покривната конструкция трябва да бъде проектирана така, че да издържа на силни ветрове, обилни снеговалежи, както и да не се нуждае от ремонт през следващите няколко години. Като цяло експлоатационният живот на покривната торта зависи от вида на материала, който е покрит с покрива, но проблемите могат да възникнат в съвсем различна област. Говорим за повредена или изгнила щайга, което може да създаде сериозни проблеми. Поради тази причина технологията за изграждане на покрива включва предварително изчисление.

На този етап се определя ъгълът на наклона на склоновете. Зависи от много параметри и трябва да се избира, като се вземе предвид предназначението на таванското пространство. Стойността на този параметър може да бъде от 5 до 60 градуса.

Видът материал, използван за него, също зависи от това какъв ъгъл на наклон на покрива ще бъде избран. В общия случай има определени модели, които ви позволяват бързо да определите вида на покритието за всеки конкретен случай:

По-малко от 18 градуса. Тук могат да се използват листове от шисти, включително плоски, и рулонни материали.
По-малко от 30. Подходящи са различни видове плочки,
14..60 градуса е подходящ ъгъл на наклон за монтаж на покривен метал.
Когато е избран желаният ъгъл на наклон, тогава се изчислява височината на билото на покрива, за това е достатъчно да се използват изразите, използвани за правоъгълни триъгълници.